Kodukord

TÄHTSAD TELEFONINUMBRID

Erakorraline abi 24 tundi

Tõeliselt erakorralise probleemi puhul tuleb pöörduda Tartu Ülikooli Kliinikumi EMOsse(erakorraline meditsiini osakonda) aadressil Puusepa 8,Tartu või kutsuda kiirabi tel.112

Perearsti ööpäevane nõuandetelefon:1220
Üleriigiline telefon,meditsiinilise nõu saamiseks 24h.ööpäevas(eesti ja vene keeles)

1220 telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral,juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraludst puudutavates küsimustes.
1220 on lauatelefonilt helistades esimesed 5minuti tasuta,edasi kehtib kohaliku kõne hind.
Mobiilitelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketipõhine telefoniminuti hind.

Lastearsti nõuandetelefon Lastearst kuuleb:1599
Mürgistusteabekeskuse telefon 16662
Telefon on avatud helistamiseks 24h ööpäevas.

Muud numbrid
Eesti Haigekassa klienditelefon 6696630 või infotelefon 16363
e-post :Info@haigekassa.ee
Terviseamet infotelefon 6943500
e-post:kesk@terviseamet.ee
126-psühholoogiline nõu

Vastuvõtule pöördumine

Palume vastuvõtule alati eelnevalt registreerida,seda ka kiireloomulise probleemi korral.
Vastuvõtule saab aja registreerida telefoni teel või perearstikeskuses.
Probleemi puhul,mis nõuab kiiremat sekkumits,kui Teile pakutud esimene vaba aeg,palume ühendust võtta oma pereõega.
Perearsti puhkuse või täiendõppel viibimise ajal on ägeda haigestumise korral võimalik pöörduda asendusarsti poole,telefonikontakt registratuuri või pereõe kaudu.

Kui Te ei saa tulla vastuvõtule kokkulepitud ajal,siis palun tühistage oma aeg võimalusel helistades registratuuri,et aja saaks keegi teine abivajaja.
Kui Te jõuate vastuvõtule ajal,mil planeeritud vastuvõtuaeg on läbi,on õigus Teid mitte vastu võtta ja Teil tuleb kokku leppida uus visiidiaeg.
Eelisjärjekorras teenidatakse etteregistreeritud patsiente.
Juhul,kui Te soovite rääkida arstiga mitmest probleemist,palun registreerige 2 aega.
Kui Teiega tuleb vastuvõtule kaasa pereliige või lähedane,kes soovib samuti oma terviseprobleemist rääkida,siis peab ka tema arstile aja kinni panema.

Pereõe vastuvõtt

Pereõe vastuvõtt toimub paralleelselt arstiga.Pereõe vastuvõtule saab registreerida pereõe või registratuuri kaudu.

Pereõe pädevusse kuuluvad:
Esmaste ägedate haigete vastuvõtt ja nõustamine,vajadusel konsulteerimine arstiga.
Kroonilisi haigusi põdevate patsientide jälgimine,analüüside korraldamine ja nõustamine.
Vajadusel koduvisiitide tegemine,pereõega kokkuleppel.
Tervete imikute arengu jälgimine,vaktsineerimine.
Haavade sidumised,protseduurid.
Tervisetõendite vormistamise alustamine.

Retseptid

Kordusretsepte saab tellida registratuuri või pereõe kaudu,telefoni teel või koha peal,lisaks kodulehe kaudu antud e-maili teel.